Around the sun, 4 X 5

Ett bildgalleri som utgår från mitt favoritbildformat - 4x5. För mig är detta format en perfekt avvägning mellan ett statiskt kvadratiskt format och ett mer dynamiskt 2x3 format. Jag använder ofta 4x5 formatet för att utforska situationer där ordning och kaos möts i samma bildruta.

Hänsyn i skogsbruket

Från ett uppdrag för Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppdraget gick ut på att dokumentera hur hänsyn tas till naturvärden inom svenskt skogsbruk.

Gargano, Italien

 A selection of images from the beautiful, orchid-rich Gargano peninsula in Italy.